Testimonial
isi testimonial
  » Asry, 17-02-2017
Assalamualaikum. Kamu telah menterjemahkan kitab fiqh yang bermazhab Syafii seperti Al-Umm, Al-Majmu', Fathul Qorib, yang bermazhab Hanbali seperti Al-Mughni, Al-Kafi, Al-Muqni' dan yang bermazhab Azh-Zhohiri seperti Al-Muhalla walhamdulillah. Jazakumullahu khoiron! Bolehkah kamu menterjemahkan kitab fiqh yang bermazhab Maliki seperti Al-Mudawwanah Al-Kubro atau yang lain dan yang bermazhab Hanafi seperti Badai'ush Shonai' Fi Tartibisy Syaroi' atau yang lain? Barokallahu fikum!
  » Asry, 15-02-2017
Assalamualaikum. Jazakumullahu khoiron atas usaha kamu menterjemahkan kitab para ulama as-salaf. Apakah boleh kamu menterjemahkan kitab Al-I'lam Bi Fawaid 'Umdatil Ahkam oleh Ibnul Mulaqqin dan Rof'u Dzil Jalali Wal Ikrom Bisyarhi Bulughil Marom oleh Ibnu 'Utsaimin? Saya berharap kamu dapat menyelesaikan terjemahan untuk 'Aunul Ma'bud, Tuhfatul Ahwadzi, Faidhul Qodir, Al-'Aziz Syarh Al-Wajiz dan lain-lain jika ada. Semoga Allah memudahkan kamu menterjemahkan kitab-kitab syarah untuk Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah serta Al-Muwatto' seperti At-Tamhid oleh Ibnu 'Abdil Barr. Barokallahu fikum!
  » Ahmad Ariff al-Bangsari, 28-01-2017
Assalamualaikum Pustaka Azzam. Saya cadangkan supaya diusahakan penterjemahan kitab² Shaykh al-Islam Ibnu Taymiyyah seperti Kitab 'Arsh al-Rahman, Risalah al-'Arshiyyah, Usul al-Tafsir dan Dar' Ta'arud al-'Aqli wa al-Naqli. Selain itu, saya juga mencadangkan penterjemahan Kitab Birr al-Walidayn oleh Imam al-Bukhari, Muqaddimah 'Ulum al-Hadith oleh Ibn al-Salah, Syarah 'Aqidah al-Tahawiyah oleh Ibn Abi al-'Izz al-Hanafi dan al-Muqizoh oleh al-Zahabi. Mohon pihak Pustaka Azzam mempertimbangkan cadangan ini. Terima kasih.
  » Mukhtar Effendi, 22-01-2017
Mohon diterbitkan buku tentang keimanan kepada Allah berdasar quran dan hadis yang lengkap.
  » Ahmad Ariff al-Bangsari, 08-01-2017
Assaalamualaikum. Saya ingin mencadangkan kepada pihak Pustaka Azzam supaya dapat menterjemah Kitab Dhakhirat al-'Uqba fi Sharh al-Mujtaba karya Shaykh Muhammad 'Ali Adam al-Ithyubi, Kitab Muqaddimah Ibn al-Salah bersama dua nukatnya iaitu oleh al-'Iraqi dan Ibnu Hajar al-'Asqalani dan Kitab Ithbat Sifat al-'Uluww oleh Ibn Qudamah al-Maqdisi. Sekian terima kasih.
  » hufron sofiyanto, 07-12-2016
Sy pembaca setia buku-buku terbitan pustaka azzam, kalau boleh mengusulkan, bisakah penerbit pustaka azzam menerbitkan terjemah Mizan al'Itidal karya Imam Ad-Dzahabi. terimakasih semoga masukannya bisa dipertimbangkan untuk diterbitkan.
  » Ummu Zuhair, 24-10-2016
http://estapa.com
@PustakaAzzam, assalamu'alaykum, sedia kitab terjemah Al-Jarh wa At-Ta'dil ga karya Ar-Rozi ? kalau belum mohon diterbitkan kitabnya... jaakumullohu khayran
  » Dani Musliandani, 15-09-2016
Adakah Buku Terjemahan dari Al Maushuah Al Fiqhiyyah......?
  » anshor, 01-09-2016
apakah hadir di Islamic book Fair surabaya tgl 6 september nanti?
  » Mukhtar Effendi, 27-08-2016
Mohon diterbitkan terjemahan kitab Tabaqat al Kubro karya Ibnu Saad. Trimakasih
  » Tulus Darminto Bw, 07-08-2016
Assalamu;laikum .... Saya memiliki 3 naskah, masing-masing : 1. BABBUL HIKMAH. Rintisan Jalan Menuju Ridha Allah. (609 halaman). 2. ASY SYIRUSSIR AMANAH. (239 halaman). 3. KAMALLUL ASH SHALAH. Cara khusu' menuju Kesempurnaan Shalat. (173 halaman). Apakah Pustaka Azzam masih menerima naskah dari penulis lokal ? Terima kasih atas konfirmasinya. Wassalam Tulus Darminto.
  » sigit, 11-07-2016
http://
saya menyarankan agar pustaka azzam membuat software per kitab yang telah diterjemahkan berisi naskah asli dalam bahasa arab & terjemahan bahasa indonesia dilengkapi dengan fitur search. Silakan buat seperti developer software islami lain dgn tetap memproteksi dari usaha oknum utk pembajakan. Biasanya mereka menggunakan adobe air. Harganya disamakan dengan harga hardcopy pun saya rasa tidak masalah

Page : «« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »»