Testimonial
isi testimonial
  » Abu Fauzan, 04-05-2016
Assalamu'alaykum Saya mengusulkan, bagaimana jika Pustaka Azzam menterjemahkan dan menerbitkan kitab Tahdzib Al Kamal Fi Asma'irrijal karya Jamaluddin Al Mizzi Syukron
  » Zaki, 25-04-2016
Assalamu'alaikum wr wb, sy mohon pustaka azzam berkenan menterjemahkan kitab mughni muhtaj karangan syaikh syarbini fiqh syafi'i mengingat kitab itu banyak yg membutuhkannnya
  » Mukhtar effendi, 30-01-2016
Mohon diterbitkan terjemah tabaqat al kubro karangan ibn saad. Trimakasih
  » Mukhtar Effendi, 31-12-2015
Assalamualaikum Wr Wb Mohon diterbitkan buku terjemah Tabaqat al Kubro, Ibnu Saad, Trimakasih. Wassalamualaikum Wr Wb
  » Muhammad Bin Abdullah, 21-05-2015
Adakah Ensiklopedia Ibnu Hajar Al-Asqalani hanya 2 jilid atau lebih dari itu ? Saya berharap ia dapat dilengkapkan semua jilidnya. Terima kasih.
  » Supriyanto, 08-09-2014
http://
Assalamu'alaikum w.r. w.b. Saya berharap pustaka azzam dapat menerjemahkan sunan al-kubra imam al-baihaqi, mu'jam al-kabir imam ath-thabarani dan jg menterjemahkan smw kitab hadits 6 imam secara lengkap bukan ringkasan ataupun kumpulan shahih saja agar pembaca lebih memahami tentang hadits dan tw dmana letak kedhaifan suatu hadits jika hadits itu dhaif... Syukran
  » Izzat, 15-08-2014
Salam alaykum, saya mencadangkan agar menyiapkan terjemahan kitab yang masih belum diterjemahkan dengan lengkap lagi sebelum memulakan projek terjemahan baru. Contohnya seperti al-Aziz Syarah al-Wajiz, Aunul Ma'bud, al-Muhalla, Syiar a'lam an-Nubala, Nailul Authar, Shahih ibn Hibban, Faidhul Qadir, Tuhfat Ahwadzi, Raudatut Talibin dan selainnya. Saya harap cadangan saya ini dipertimbangkan.
  » bayu, 05-08-2014
http://fb.me/3dv5fGX2c
Assalamu'alaikum, saya sangat salut pada pustaka azzam, karna sangat jarang ada penerbit yang hanya mencetak buku2 rujukan seperti ini
  » Cg Marzuki , 02-07-2014
http://seribukitab.blogspot.com
Salam. Saya ingin mencadangkan agar pihak Pustaka Azzam mengupayakan terjemahan kitab Syarh Ushul I'tiqaad Ahlus Sunnah wal Jama'ah karya Imam Al Lalaka'i kerana kitab ini adalah kitab induk dan muktamad bagi aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Belum ada mana2 pihak yang menerjemahkan kitab ini baik di Indonesia mahupun Malaysia Semoga dipertimbangkan.
  » Heri Kurniawan, 21-06-2014
Saya mengusulkan bagaimana kalau Pustaka Azzam menterjemahkan Kitab Silsilah Hadits Shahih karya Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Mengingat kitab hadits tersebut memiliki banyak manfaat bagi kaum Muslimin. Dengan izin Allah.
  » Gesit Aprianto, 01-06-2014
Assalamu'alaykum Wr Wb selama ini saya lihat telah banyak penerbit di indonesia yang menterjemahkan dan mencetak tafsir Ibnu Katsir, mulai dari yang versi lengkap, ringkasan dan ada pula yang dengan menghapus kisah2 israiliyat dan hadits2 dhaifnya. Pustaka Azzam sendiri saya lihat tidak/belum menerbitkan tafsir Ibnu Katsir, dan hanya menerbitkan buku "Derajat Hadits2 Dalam Tafsir Ibnu Katsir" yang disusun oleh Syaikh Al-Albani Saya ada usul atau saran, bagaimana kalau pustaka Azzam menerbitkan tafsir Ibnu Katsir versi lengkap namun disertai dengan derajat2 hadits nya yang merujuk pada kitab Syaikh Al-Albani tersebut, sehingga memudahkan pembaca untuk mempelajari tafsir Ibnu Katsir sekaligus mengetahui kedudukan hadits2 di dalamnya berdasarkan pendapat ulama ahli hadits. demikian usul dari saya Wassalamu'alaykum Wr Wb
  » Izzat, 09-04-2014
Salam alaykum Kalau boleh, saya nak terjemahan Tafsir al-Quran al-Azim ibn Kathir yang penuh, kerana terjemahan yg ada semuanya yg diringkaskan. Insyaallah ini akan bnyk memberikan manfaat kepada semua

Page : «« Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »»